Maia Sandu pune la naftalină subiectul UNIRII cu România

Subiec­tul uni­rii cu Româ­nia este unul sen­si­bil pen­tru soci­e­ta­tea din R. Moldova, dar și unul exploa­tat pe larg de către poli­ti­cieni, a declarat președinta PAS, Maia Sandu, într-un inter­viu pentru Digi24.ro.

Maia Sandu

Maia Sandu. Foto: tribuna.md

„Cei care pro­mo­vează o rela­ție mai strânsă cu Rusia își mobi­li­zează elec­to­ra­tul inven­tând spe­ri­e­tori legate de Unire, iar poli­ti­cie­nii care se declară uni­o­niști vând ilu­zii și adună voturi la ale­geri fără să fi între­prins vreun pas con­cret pen­tru a apro­pia R. Mol­dova de Româ­nia, după ce reu­şesc să ajungă la putere (amin­tim că şi acum în arcul guver­na­men­tal sunt pre­zenţi mulţi «uni­o­ni­şti»). Până acum aceste abor­dări au con­dus doar la dez­bi­na­rea soci­e­tă­ții. Uni­rea se poate face doar dacă majo­ri­ta­tea cetă­țe­ni­lor vor spri­jini acest dezi­de­rat. O deci­zie de acest fel poate fi luată doar în urma unui ple­biscit, iar acesta tre­buie pre­ce­dat de o dez­ba­tere publică largă, cu asi­gu­ra­rea reflec­tă­rii corecte în presă a avan­ta­je­lor și dez­a­van­ta­je­lor Uni­rii. Mediul infor­ma­țio­nal mani­pu­la­tor și toxic împie­dică realiza­rea aces­tui dia­log astăzi. Între timp, auto­ri­tă­țile ambe­lor țări tre­buie să pro­mo­veze pro­iecte con­crete, ale căror rezul­tate să fie resim­țite de cetă­țeni”, relevă Maia Sandu.

Reclame


Categorii:Actualitate, Politică

Etichete:, ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.