O listă de 52 de proiecte ce urmează a fi finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) în următorii patru ani au stabilit și au aprobat luni membrii Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale. Valoarea proiectelor se cifrează la 1,3 mlrd lei.

mdl

Foto: Dan Guțu / ipn.md

„În prima etapă a concursului au fost depuse 321 de note conceptuale de proiecte, în sumă de circa 7,8 miliarde lei, ceea ce reprezintă necesitățile de dezvoltare a localităților, în prezent. După mai multe etape de evaluare, 52 de proiecte, în valoare de 1,3 miliarde de lei, vor primi finanțare începând cu anul viitor. Cele mai multe proiecte țin de domeniul aprovizionării cu apă și sanitație. Pentru proiectele ce nu vor fi finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională, vom căuta alte surse de finanțare, inclusiv vom negocia cu partenerii de dezvoltare”, a subliniat ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bâtca.

Printre principalele domenii pe care se axează proiectele depuse țin de infrastructura drumurilor regionale și locale, aprovizionarea cu apă și sanitație, managementul deșeurilor solide dezvoltarea infrastructurii de afaceri, sporirea atractivității turistice și eficiența energetică a clădirilor publice. Consiliul a evaluat proiectele din mai multe puncte de vedere, inclusiv dacă dețin studii de fezabilitate, proiecte tehnice actualizate și documentație tehnico-economică.

„Pentru perioada 2017-2020, în FNDR sunt planificate alocații de la bugetul de stat în mărime de circa 1 miliard de lei.  În acest context, ținând cont și de beneficiile pentru localități, proiectele au fost evaluate în mai multe etape: pentru a observa dacă corespund obiectivelor și priorităților concursului de proiecte, dacă dețin studii de fezabilitate, proiecte tehnice actualizate, soluțiile tehnice relevante, inclusiv documentație tehnico-economică coerentă”, a menționat vicepremierul, ministrul Economiei, președintele CNCDR, Octavian Calmâc.

Anunțuri