Industria IT și cea auto sunt lideri mondiali în ceea ce privește expansiunea investițională. Aceste sectoare trebuie să devină obiective cheie de atragere a investițiilor pentru R. Moldova.

mdl

Foto: Dan Guțu / ipn.md

Această părere a fost expusă de experții Sergiu Gaibu și Adrian Ciofu în cadrul emisiunii „60 de minute de realism economic”, organizată de IDIS „Viitorul”.

Expertul IDIS Viitorul, Sergiu Gaibu, susține că anumiți pași în această direcție au fost efectuați, Agenția MIEPO a fost ușor revigorată, dar oricum este cu mult sub nivelul de resurse umane necesar. În plus, Ministerul Economiei colaborează mai intens cu Ministerul Afacerilor Externe pentru fortificarea atașaților comerciali pentru a asigura atragerea investițiilor străine directe.

„Legislația R. Moldova este schimbătoare, sistemul judiciar defectuos și diferendul transnistrean reprezintă factori importanți de incertitudine ce țin la distanță investitorii mari. De asemenea, sunt și factori externi: conflictul din Ucraina și politica agresivă a Rusiei, care a creat o zonă de instabilitate în regiune. Furtul miliardului este un alt indicator ce indică faptul că lucrurile pot scăpa de sub controlul guvernării din Republica Moldova”, a explicat Sergiu Gaibu.

Potrivit lui, sunt și oaze pozitive și prielnice atragerii investițiilor în R. Moldova. În opinia lui, există Zonele Economice Libere (ZEL), care asigură o stabilitate sporită a cadrului legal, un cadru ce limitează abuzul din partea funcționarilor de stat, ceea ce asigură predictibilitatea regulilor de joc. Astfel, anume în ZEL au fost atrași investitori importanți care au creat mii locuri de muncă și au adus o cultură economică modernă. Este un model de succes care trebuie replicat pe întreg teritoriul țării.

În opinia consultantului național din cadrul proiectului Băncii Mondiale privind ameliorarea competitivității, Adrian Ciofu, R. Moldova este o țară mai curând necunoscută în mediul investițional internațional.

„Chișinăul trebuie să asigure resurse suficiente și un plan de acțiuni consecvent cel puțin pe termen mediu pentru a garanta rezultate la crearea unei imagini atractive investitorilor pentru Moldova. Orice efort de promovare este necesar să fie susținut în timp”, subliniază Adrian Ciofu.

Potrivit experților, dezvoltarea economică precară, procentul de salariați redus la nivele critice: 40% din populația activă, comparativ cu 65% media pe UE, face ca necesitatea de investiții directe în economia națională să reprezinte obiectiv cheie al Guvernului Moldovei.

Reclame