În R. Moldova va fi introdus un nou tip de structură a spitalelor, în funcţie de aria de acoperire, situaţia demografică şi infrastructura existentă.

Spitale

Foto: ziuaconstanta.ro

În acest sens, potrivit unui comunicat al Guvernului, citat de Infotag, este preconizată crearea spitalului universitar, care să fie o instituţie de excelenţă ce va îmbina componenta curativă, didactică şi de cercetare.

Acest lucru este prevăzut în reforma spitalicească, care a fost prezentată vineri, în cadrul unei şedinţe speciale la Executiv.

Proiectul reformei a fost elaborat de Ministerul Sănătăţii şi urmăreşte câteva obiective prioritare şi anume: asigurarea unor servicii medicale de calitate, optimizarea cheltuielilor prin crearea unei reţele spitaliceşti regionale funcţionale şi cost-eficiente, asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă a sectorului spitalicesc.

Potrivit premierului Pavel Filip, în acest an Guvernul îşi propune să lanseze o serie de reforme importante pentru societate, în care se înscriu şi trei reforme care ţin de domeniul sănătăţii: reforma sectorului spitalicesc, a asistenţei medicale primare şi reforma sectorului de supraveghere a sănătăţii publice.

„Este foarte important să avem politici clare în domeniu, să ştim încotro mergem şi unde vrem să ajungem, să parcurgem etapă cu etapă paşii necesari. Cheltuirea fragmentară a banilor, fără o viziune clară, nu este eficientă”, a accentuat Filip.

Participanţii la şedinţă au salutat intenţia de reformare a sectorului spitalicesc, urmând să vină cu propuneri şi sugestii pentru definitivarea proiectului, astfel ca, în luna februarie, documentul să fie aprobat de Guvern. Asupra proiectului urmează să se expună toate părţile interesate, inclusiv reprezentaţi ai Parlamentului, ai instituţiilor medico-sanitare, ai asociaţilor neguvernamentale din domeniu.

Reclame