Situația criminogenă din țară, riscurile existente şi acţiunile ce se impun pentru prevenirea acestora, au fost examinate astăzi în cadrul şedinței Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate.

foto-_mg_7860

Foto: gov.md

În debutul şedinţei, premierul Pavel Filip, care a prezidat ședința, a menţionat că odată cu intrarea în vigoare a Legii noi cu privire la Procuratură, pentru eficientizarea activității au fost înființate două procuraturi specializate: pentru combaterea corupției și pentru lupta împotriva fenomenului criminalității organizate. Astfel, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Nicolae Chitoroagă, a devenit noul membru al Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate.

Participanţii la şedinţă au pus în discuție mai multe subiecte, între care rezultatele realizării prevederilor Strategiei naționale de prevenire și combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016, precum şi riscurile și amenințările hibride pentru țara noastră. Potrivit informaţiilor prezentate, în perioada de referinţă au fost anihilate 177 de grupări criminale. În acelaşi timp, s-a constat că în epoca tehnologiei informaţiei crima organizată capătă un nou specific, axându-se în mod special pe infracţiunile economice, care cauzează prejudicii esenţiale bugetului, precum şi cetăţenilor.

Un risc serios comportă şi securitatea cibernetică. Atacurile cibernetice pot afecta sistemele de securitate ale statului, de aceea se impun acţiuni complexe de prevenire a acestora. Premierul Pavel Filip a precizat că în R. Moldova a fost aprobată o Strategie complexă de asigurare a securităţii cibernetice şi acum urmează ca prevederile acesteia să fie implementate.

Participanţii la discuţii au făcut un schimb de opinii pe marginea subiectelor abordate şi au venit cu propuneri privind acţiunile ce se impun pentru ameliorarea situaţiei în domeniu, între care şi propunerea de creare a Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu alte ministere și autorități, va examina propunerea respectivă sub diferite aspecte pentru ca structura nou-creată să fie funcțională şi eficientă.

De asemenea, urmare a discuţiilor purtate, s-a decis extinderea termenului de realizare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a crimei organizate pentru încă trei ani, până în anul 2019. Premierul Pavel Filip a precizat că atunci când nu sunt îndeplinite integral prevederile unei Strategii, termenul de implementare a acesteia urmează să fie prelungit şi elaborat un Plan de acţiuni dedicat, care să permite atingerea scopurilor stabilite.

Reclame