În prezent, R. Moldova are o structură a populaţiei favorabilă dezvoltării economice, conform estimărilor Centrului de Cercetări Demografice, care a lansat miercuri, 22 februarie, în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populaţie, un barometru al dividendului demografic al ţării.

Moldoveni_Chisinau

Foto: Dan Guțu / ipn.md

Potrivit co-autoarei cercetării, Tatiana Tabac, dividendul demografic reprezintă o acumulare a forței de muncă care s-a format în rezultatul evoluției favorabile a situației demografice din perioadele precedente.

„În linii generale, dividendul demografic reprezintă un potențial pentru creșterea economică, atunci când o structură totală a populației, populația aptă de muncă, cu vârsta cuprinsă între 15 și 59 de ani, este mai mare decât populația inaptă de muncă, adică copiii și vârstnicii. Important este că dividendul demografic apare atunci când în structura populației apte de muncă constituie mai mult de 55 la sută din totalul populației”, a declarat Tatiana Tabac, potrivit Radio Moldova.

Barometrul prezintă, așadar, corelația dintre dezvoltarea demografică și cea economic din Republica Moldova și afișează valori optimiste ale dividendului demografic în Republica Moldova.

„Din punct de vedere al structurii populației, R. Moldova are posibilități pentru creștere economică, însă este important ca această forță de muncă de care dispune R. Moldova în prezent să fie valorificată și încadrată pe piața muncii. Doar astfel se poate obține o creștere reală în economie”, a mai declarat Tatiana Tabac.

Studiul a fost realizat în baza datelor Biroului Național de Statistică, ale Organizației Internaționale a Populației, dar și pornind de la estimări ale Centrului de Cercetări Demografice. Experții au formulat și un set de recomandări de politici publice care ar contribui la obținerea beneficiilor maxime de la dividendul demografic.

„Este importantă dezvoltarea politicilor în domeniile principale, cum ar fi cel al sănătății, al muncii, precum și în domeniul educației, astfel asigurându-se calitatea potențialului uman. De exemplu, în domeniul ocupării forței de muncă este importantă încadrarea populației la toate categoriile de vârstă, inclusiv categoriile de vârstă spre pensionare. În domeniul educației este foarte important ca populația tânără să fie încadrată în sistemul educativ. În domeniul sănătății populației este foarte importantă reducerea mortalității, în special la bărbații cu vârstele apte de muncă, pentru că în prezent constatăm o pondere înaltă a mortalității la vârstele apte de muncă”, a mai comunicat co-autoarea Tatiana Tabac, cercetător științific la Centrul de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice.

Barometrul demografic prezentat astăzi urmează a fi transmis Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare, ce va examina recomandările făcute de autori și va decide asupra posibilității ca acestea să fie implementate cu succes.

Reclame