Banca Națională a Moldovei (BNM) a revizuit în creștere prognoza privind rata anuală a inflației la 6,8 la sută pentru anul 2017, cu 1,6 puncte procentual peste nivelul anticipat la începutul lunii februarie, notează Moldpres.

BNM

Foto: moldpres.md

Este a doua oară în ultimele douăsprezece luni când banca centrală ridică previziunile, după ce în anul trecut a redus prognoza ratei inflației de patru ori consecutiv, de la 10,1 la 4,6 la sută.

BNM a majorat și previziunile pentru anul 2018, de la 4,9 la sută la 5,1 la sută. „Conform noii runde de prognoză, rata anuală a inflației va avea o traiectorie ascendentă până în trimestrul IV 2017, după care se va diminua până la finele orizontului de prognoză. Începând cu trimestrul II 2017, rata inflației se va plasa peste limita intervalului de variație pe parcursul a patru trimestre consecutiv. Ulterior, aceasta va reveni în limitele coridorului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5 la sută”, menționează BNM.

Potrivit băncii centrale, riscurile externe de natură inflaționistă provin din majorarea prețurilor internaționale la produsele alimentare, precum și volatilitatea prețurilor la petrol și la gazele naturale. Potențialele riscuri și incertitudini interne la adresa inflației „decurg din persistența lichidităților excesive în sectorul bancar, precum și impactul modificărilor de accize aferente politicii fiscale, deficitului fiscal și, respectiv, a recoltei din anul 2017. Totodată, amânarea ajustărilor de tarife la serviciile reglementate și reincluderea prețului la gazul lichefiat în cadrul metodologiei de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, adoptate în semestrul întâi 2016, generează presiuni dezinflaționiste”.

La elaborarea Bugetului de stat pe anul 2017 a fost luată în calcul o prognoză a ratei inflației de 4,4 la sută.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, rata anuală a inflației în luna martie a acestui an a înregistrat nivelul de 5.1 la sută, fiind cu 0.4 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

O evaluare mai detaliată a situației macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflației și a eventualelor riscuri și provocări la care este supusă politica monetară în perioadele următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflației nr. 2, 2017, care va fi publicat pe 4 mai.

Reclame