În primul trimestru, veniturile disponibile ale populaţiei Moldovei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2134,5 lei, fiind în creştere cu 5,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. Ţinând cont de rata inflaţiei, veniturile s-au majorat doar cu 0,9%.

MDL_salarii_bugetari

Foto: sputnik.md

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, citate de Infotag, principala sursă de venit a populaţiei rămâne salariul – 40,2% ceea ce este cu 2,2 puncte procentuale mai puţin decât anul trecut. Apoi urmează indemnizaţiile sociale – 23,7% (+4,2 p.p.) şi transferurile rudelor de peste hotare – 17,6% (-0,8 p.p.).

Veniturile obținute din activitățile pe cont propriu au constituit 14%, inclusiv 8,6% din activitatea individual agricolă.

Veniturile populaţiei din mediul urban sunt cu 849,9 lei (de 1,8 ori) mai mari decât veniturile populaţiei din mediul rural. Cota salariilor, de asemenea, este diferită – 50,9% şi, respectiv, 27,6%.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 24,2% faţă de 12% în cazul populaţiei din mediul urban.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei pentru prima dată în ultimii ani nu depăşesc veniturile, fiind cu 43,56 lei mai mici, şi constituie în medie 2091 lei de persoană (+1,6% sau -2,6% în termeni reali).

Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată necesarului de consum alimentar – 44,1% (+2,1 p.p.). Pentru întreţinerea locuinţei, o persoană a alocat în medie 18,7% din cheltuielile totale de consum (+1,2 p.p.), pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 9,7% (0 p.p). Cheltuielile pentru serviciile de sănătate au constituit 6,3%.

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban au constituit 2503,6 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 730,3 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural.

În anul 2016, veniturile disponibile ale populaţiei Moldovei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2060,2lei, fiind în creştere cu 5,3% faţă de anul precedent. Cheltuielile populaţiei au depăşit veniturile cu 2,7% şi constituiau 2116,8 lei (+3,8%).

Anunțuri