Începând cu 1 iulie curent,  Cancelaria de Stat va folosi semnătura digitală pentru semnarea documentelor în format electronic, înlocuind semnătura olografă pe suportul de hârtie.

Semnatura electronica

Foto: moldpres.md

Acest fapt va contribui la implementarea eficientă de către instituţie a iniţiativei „Guvernul fără hârtie” şi a sistemului de management al documentelor electronice „e-Management”, transmite Moldpres cu referire la Direcţia comunicare şi protocol a Executivului.

Semnătura electronică are același efect juridic şi asigură mai multă securitate privind identitatea titularului, autenticitatea și integritatea documentului. De asemenea, semnătura  digitală  reprezintă un  element indispensabil al unei  companii moderne, care eficientizează activitatea, reduce costurile asociate cu semnarea olografă a actelor juridice.

În acest sens, Cancelaria de Stat şi Î.S. „Centrul de  telecomunicații speciale” au iniţiat un proces de cooperare în domeniul certificării cheilor publice şi serviciilor conexe.

Reclame