Cetăţenii care deţin sau au dobândit cetăţenia altui stat vor putea fi încadraţi în serviciul militar prin contract, potrivit unor modificări legislative adoptate joi de Parlament în lectură finală.

militari-moldoveni_bg

Foto: army.md

Conform documentului, de acest drept se vor bucura şi cei cu domiciliu permanent legal pe teritoriul R. Moldova care deţin cetăţenia unui alt stat, precum şi studenţii instituţiilor de învăţământ militar superior.

Modificările operate în Legea cu privire la statutul militarilor derivă din Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2017 a Curţii Constituţionale (CCM), care a constatat că interdicţia de a deţine cetăţenia altui stat decât a R. Moldova pentru militarii prin contract şi studenţii instituţiilor de învăţămînt militar superior este neconstituţională.

CCM a menționat că aceste limitări nu sunt proporționale scopului asigurării loialității față de stat, afectând dreptul la muncă și la studii. Curtea a subliniat că obligația loialității militarilor față de stat este asigurată prin normele constituționale și legale și nu prin această interdicție.

Totodată, în temeiul art. 17 din Convenția europeană cu privire la cetățenie, R. Moldova are obligația de a asigura ca cetățenii moldoveni care posedă alte cetățenii să beneficieze de aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți cetățeni ai statului.

Reclame