Numărul întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) a crescut pe parcursul anului trecut cu o mie de unități, faţă de anul precedent, și a constituit 51 mii 600 de întreprinderi.

IMM

Foto: standardbusiness.ro

Serviciul comunicare și relații cu publicul al Ministerului Economiei, citat de Moldpres, a precizat că ÎMM-le reprezintă 98 la sută din numărul total de întreprinderi, care activează în R. Moldova.

Anul trecut, ÎMM au obținut venituri din vânzări în sumă de 125 mln. lei, în creștere cu 4,5 la sută, față de anul 2015.

Cea mai mare parte a ÎMM (40%) practică activități în domeniul comerțului, după care urmează cele din industria prelucrătoare cu o cotă de 8,5% și întreprinderile din domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice.

În profil teritorial, în anul 2016, ÎMM-urile au fost localizate preponderent în municipiul Chișinău – 65 la sută, urmate de cele din regiunile: Centru – 15 la sută, Nord – 12 la sută și Sud – 5 la sută. ÎMM-urile din municipiul Chișinău au generat venituri din vânzări în sumă de 81 mln. lei (65 la sută din total), urmate de cele din regiunea Centru aproximativ 18 mln. lei, Nord – 16 mln. lei și Sud – 7 mln. lei.

Reclame