Conducerea Serviciului Vamal a prezentat rezultatele înregistrate în primele șase luni de activitate ale anului în curs, având posibilitatea să expună eventualele vulnerabilități care ar putea afecta procesul de colectare integrală a drepturilor de import, urmând ca, ulterior, datele prezentate să fie verificate și contrapuse în cazul fiecărui post vamal în parte.

Vitalie Vrabie

Foto: customs.gov.md

Ședința de bilanț a fost prezidată de către directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie. Evenimentul a reunit responsabili din cadrul Aparatului Central, birourilor și posturilor vamale.

Reprezentanții Serviciului Vamal au raportat despre stadiul de realizare a măsurilor dispuse de către conducerea Vămii în cadrul ședinței de bilanț pentru primele patru luni ale lui 2017.

Potrivit informațiilor deținute, Serviciul Vamal continuă să înregistreze progrese vizibile atât la capitolul colectări, cât și cel antifraudă.

Amintim că, pentru primele șase luni ale acestui an au fost înregistate majorări semnificative ale încasărilor generate de către autoritatea vamală la bugetul de stat, fiind colectate în total 9 mlrd 394 mln lei, ceea ce reprezintă o creștere de 1 mlrd 576 mln lei sau cu 20,2% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ponderea cea mai mare în structura veniturilor o dețin plățile provenite din administrarea TVA, care reprezintă 67,6%, urmate de accize cu 23,2% și respectiv taxele vamale cărora le revine o contribuție de 6,1%. Totodată, indicatorii de bază pe grupele de mărfuri arată că, în continuare, cea mai mare pondere din totalul plăților încasate o au taxele aplicate pentru produsele petroliere și vehiculele, cu o contribuție de 24% și respectiv 11%, în timp ce produsele de tutungerie și electrocasnicele, au generat venituri în proporție de 10 % fiecare. Mărfurile de larg consum au o contribuție de 4%.

O tendință pozitivă se menține și în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor vamale, unde datele relevă o sporire semnificativă a indicilor de progres, determinată de măsurile antifraudă întreprinse. Iar în cazul unor categorii de bunuri sau tipuri de fraude vamale, majorările au atins cote duble.

Astfel, în rezultatul intensificării activității antifraudă, în perioada de referință, valoarea mărfurilor reținute pe cauzele contravenționale și penale se cifrează la peste 102,4 mln lei, creșterea față de perioada similară a anului 2016 constituind cca 60%  (64,2 mln).

Tot în acest interval, organul vamal a contracarat  157 de tentative de trafic ilicit cu produse de tutungerie și reținute în total 4 726 360 de țigarete, fiind astfel consemnată o creștere dublă a numărului de țigarete depistate, comparativ cu perioada corespondentă a anului trecut.

De asemenea, în primele șase luni ale anului curent, de către organul vamal au fost înregistrate  1 321 de procese verbale contravenționale, iar suma amenzilor aplicate se cifrează la cca 22,8 mln lei.

Totodată, în rezultatul  stabilirii corecte a valorii în vamă a mărfurilor, au fost percepute suplimentar drepturi de import în sumă de 226,1 milioane lei. Cele mai frecvente intervenții de rectificare a valorii în vamă sunt consemnate în cazul articolelor vestimentare și de încălțăminte, fructelor, legumelor, echipamentelor electrice, dispozitivelor mecanice, produselor de marochinărie, materialelor plastice, părților și accesoriilor pentru autovehicule, mobilei și florilor.

Încasări suplimentare au fost percepute și în rezultatul eficientizării domeniului de analiză a riscurilor. Astfel, urmare a selectării declarațiilor vamale de către criteriile de selectivitate pe culoarele de control galben și roșu, au fost încasate suplimentar 284,1 mln, sumă, care, fiind raportată la cea încasată pentru aceeași perioadă a anului 2016 (124,9 mln lei), relevă o creștere de 2,3 ori.

O creștere exponențială a indicatorilor de performanță este înregistrată inclusiv în urma intervențiilor organului de audit post-vămuire al Serviciului Vamal, eficiența căruia a crescut de 7 ori. Urmare a controlului ulterior întreprins de către acesta, au fost recalculate obligații vamale în cuantum de peste 40,4 mln lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 când suma acestora constituia 5,7 mln lei (raportarea s-a efectuat la acest interval din motiv că în anul 2016 era aplicat moratoriu asupra controalelor de stat).

Referindu-se la rezultatele raportate, directorul general al Vămii, Vitalie Vrabie, a remarcat eficiența structurilor vamale, materializată în înscrierea unei dinamici pozitive pe toate segmentele de responsabilitate, subliniind, totodată, importanța promovării unui comportament integru în rândul tuturor angajaților, indiferent de funția deținută.

„Vom monitoriza strict respectarea de către fiecare angajat a corectitudinii desfășurării actului de vămuire, astfel încât să menținem o bună funcționalitate a sistemului vamal și să ne eficientizăm în continuare activitatea în vederea asigurării plenitudinii colectării drepturilor de import”, a declarat Vitalie Vrabie.

Directorul general al Vămii a mai menționat și necesitatea dezvoltării dialogului cu mediul de afaceri și promovarea în acest sens a instrumentelor de facilitare a comerțului precum AEO, PVD (procedura de vămuire la domiciliu) și Exportator Aprobat. Actualmente, 107 agenți economici beneficiază de simplificările prevăzute de Certificatul AEO, iar alții 14 – de cele oferite de statutul de Exportator Aprobat. Totodată,  61 de operatori economici sunt autorizați pentru vămuirea la domiciliu.

Considerând facilitățile care derivă din autorizările menționate, Serviciul Vamal încurajează agenții economici să aplice pentru obținerea certificatelor respective, menite să vină în susținerea antreprenorilor de bună-credință.

Reclame