Evoluțiile Serviciului Vamal în domeniului antifraudă, analiza riscurilor și facilitarea comerțului au fost discutate în cadrul întrevederii directorului general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, cu șeful Oficiului EUBAM în R. Moldova, Slawomir Pichor. În cadrul reuniunii, au fost punctate atât rezultatele obținute, cât și demersurile care urmează a fi întreprinse  pentru îmbunătățirea continuă a acestor domenii.

SV

Foto: customs.gov.md

Șeful Oficiului EUBAM, Slawomir Pichor, a felicitat conducerea Serviciului Vamal pentru progresele înregistrate în cazul celor două segmente monitorizate permanent de Misiune: eficientizarea domeniului de analiză a riscurilor și combaterea traficului ilicit cu țigarete. Acesta a menționat că aceste evoluții sunt determinate inclusiv de implementarea cu succes a Strategiei de management al riscurilor, document care a fost aprobat la începutul anului curent, Serviciul Vamal devenind astfel prima țară din regiune care dispune de o asemenea strategie.

Amintim că, potrivit datelor statistice anunțate de Vamă pentru primul semestru de activitate al acestui an, rata de depistare a produselor de tutungerie nedeclarate a înregistrat o creștere dublă față de perioada corespondentă a anului 2016, fiind reținute în total peste 4,6 mln țigarete.

O creștere dublă este consemnată și în cazul selectării declarațiilor vamale de către criteriile de selectivitate pe culoarele de control galben și roșu, intervenții care au permis încasarea suplimentară a 284,1 mln, comparativ cu 124, 9 mln colectate suplimentar în aceeași perioadă a anului trecut.

La rândul său, directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, le-a mulțumit reprezentanților EUBAM pentru asistența acordată în procesul de elaborare și implementare a Strategiei de management al riscurilor și a precizat că Vama va pune în aplicare toate instrumentele și măsurile destinate asigurării securității economice a statului.

„Pentru a spori eficiența acestui instrument, vom promova intensiv și oportunitățile de dezvoltare a componentei de IT pentru elaborarea de noi produse informaționale, menite să eficientizeze activitatea de stocare și analiză a datelor în conformitate cu cele mai bune practici internaționale”, a menționat Vitalie Vrabie.

Reprezentanții EUBAM au apreciat și măsurile întreprinse de autoritatea vamală la capitolul simplificărilor de procedură. Menționăm că actualmente, 107 agenți economici beneficiază de simplificările prevăzute de Certificatul AEO, iar alții 14 – de cele oferite de statutul de Exportator Aprobat. Totodată,  61 de operatori economici sunt autorizați pentru vămuirea la domiciliu.

Totodată, a fost pusă în discuție necesitatea ajustării cadrului legal privind monitorizarea și autorizarea activității de brokeraj, astfel încât să fie asigurată responsabilizarea entităților care prestează serviciile respective. În acest context, părțile au convenit pentru crearea unui grup de lucru care va examina problematica expusă și va înainta recomandări de optimizare a acestui domeniu.

Măsura este impusă de sporirea numărului de încălcări admise de brokerii vamali în procesul de perfectare a declarațiilor vamale, cauzate de cele mai dese ori de o pregătire insuficientă a acestora. Printre cele mai frecvente  încălcări se numără indicarea eronată a codului tarifar, descrierea incorectă sau incompletă a mărfurilor, dar și neautenticitatea datelor privind titularii operațiunilor vamale.

Astfel, Serviciul Vamal își reiterează disponibilitatea organizării unor sesiuni de instruire pentru specialiștii în domeniul vămuirii, precum și acordarea ulterioară a consultațiilor de rigoare.

Un alt subiect abordat s-a referit la necesitatea îmbunătățirii infrastructurii posturilor vamale și dotarea acestora cu echipamente performante de control. În acest context, Vitalie Vrabie i-a informat pe interlocutori că Serviciul Vamal a demarat deja demersurile de modernizare a celor mai solicitate posturi vamale, proiect ce presupune crearea unei infrastructuri ajustate cerințelor comunitare. Realizarea acestui obiectiv va reduce semnificativ durata de staționare în zona de control vamal și respectiv, va contribui la fluidizarea traficului transfrontalier.

Reclame