Parlamentul a reușit adoptarea mai multor legi și reforme esențiale pentru modernizarea țării, a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu, miercuri, 2 august, la o conferință de presă de bilanț a sesiunii de primăvară 2017.

Andrian Candu

Andrian Candu. Foto: parlament.md

„Angajamentul Parlamentului și Guvernului, asumat prin Foaia de parcurs pentru agenda de reforme prioritare, rămâne un instrument care și-a demonstrat eficiența în asigurarea bunei guvernări”, a comunicat președintele Parlamentului.

Andrian Candu a menționat câteva pachete legislative care au fost definitorii pentru sesiunea de primăvară.

  • perfecționarea legislației în domeniul financiar-bancar 

După ce Parlamentul a adoptat în 2016 un pachet legislativ prin care a adus stabilitate în domeniul financiar-bancar, în 2017 au fost continuate eforturile de consolidare a atribuțiilor Băncii Naționale a Moldovei și oferire a unor instrumente mai bune pentru supravegherea pieței bancare, a pieței financiare, a pieței valorilor mobiliare. Au fost organizate dezbateri asupra unei noi legislații bancare, elaborate în comun de băncile naționale ale Republicii Moldova, României și Olandei, iar ulterior a fost adoptat pachetul bancar, numit Basel III.

  • consolidarea sistemului energetic 

Parlamentul a adoptat o nouă lege a energiei, elaborată împreună cu experții Comunității Europene Energetice și care prevede o mai bună reglementare a domeniului, prin oferirea competențelor suplimentare ce aduc eficiență ANRE -ului și consolidează independența regulatorului.

  • reforma regulatorie și îmbunătățirea mediului de afaceri 

Prin eforturile comune ale Parlamentului și Guvernului au fost excluse mai multe controale, au fost simplificate procedurile de control și lichidate sau comasate mai multe instituții cu funcții de control. Din cele peste 400 de acte permisive, identificate de experții Băncii Mondiale, au rămas 150, iar numărul instituțiilor de control a scăzut de la 60 la 13 plus 5 regulatori independenți.

Totodată, a fost simplificată procedura de obținere a permisului de ședere și a permisului de muncă pentru cetățenii străini, care vor efectua investiții în Republica Moldova și a celor care vor administra sau activa în domeniul IT. Andrian Candu a anunțat că asemenea facilități urmează a fi aplicate și în alte domenii.

  • îmbunătățirea legislației în domeniul securitate

Parlamentul a aprobat o nouă lege cu privire la lupta împotriva terorismului, au început dezbaterile pe marginea Strategiei securității informaționale și a fost ratificat Acordul internațional prin care în Republica Moldova va fi deschis Biroul de legătură NATO.

  • lupta împotriva corupției și recuperarea activelor fraudate

Parlamentul a aprobat ultimele acte normative din pachetul de integritate, a fost aprobat un Plan național de prevenire și luptă împotriva corupției și a fost creată Agenția Recuperarea Bunurilor Infracționale, inclusiv legislația conexă pentru a putea recupera activele fraudate în domeniul bancar.

  • domeniul social 

Sistemul tichetelor de masă va fi introdus și în Republica Moldova, după ce Parlamentul a votat legea cu privire la tichetele de masă. Astfel, sistemul care a dat bune rezultate în multe țări va asigura salariații cu un supliment neimpozitat la venituri și care reprezintă, în același timp, o metodă indirectă de luptă cu evaziunea fiscală și salariile în plic.

  • reforma audiovizualului

Modificările legislative au introdus obligativitatea pentru radiodifuzori de a oferi minim 8 ore de produs autohton, inclusiv mărirea numărului de ore în limba de stat în prime-time, dar și clarificări în privința măsurării audiențelor. Totodată, în premieră, obiectivul de îmbunătățire a legislației media a fost delegat beneficiarilor și organizațiilor de media din țară. Parlamentul, împreună cu Consiliul Europei, a creat o platformă de lucru pentru a elabora o nouă legislație în domeniu.

  • reforma Guvernului 

Potrivit Președintelui Parlamentului, adoptarea pachetului legislativ respectiv a dat un impuls important pentru modernizarea administrației publice și depolitizarea funcției publice. „Este de așteptat ca reducerea numărului de ministere și reducerea corespunzătoare a birocrației la nivel central să se reflecte în scurt timp în eficientizarea activității administrației publice centrale”, a declarat Andrian Candu.

  • reforma electorală

„Schimbarea sistemului electoral prin introducerea votului mixt, adoptat cu o majoritate importantă, constituie, din punctul meu de vedere, o veritabilă reformă electorală, care va apropia Parlamentul de cetățeni și va oferi oamenilor ocazia de a alege ei, în mod direct, jumătate dintre deputați”, a menționat Andrian Candu.

Președintele Parlamentului le-a mulțumit deputaților și membrilor Guvernului pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute în sesiunea de primăvară.

De la începutul anului, în Parlament au fost elaborate 1 925 de rapoarte, avize și amendamente la proiectele de acte legislative. Parlamentul a aprobat 142 de legi și 56 de hotărâri, alte 150 de proiecte au fost votate în prima lectură. Totodată, Legislativul a modificat Constituția, oferind o garanție în plus pentru independența avocatului poporului.

Sesiunea de primăvară 2017 a Parlamentului s-a încheiat pe data de 31 iulie. Potrivit unei dispoziții a Președintelui Parlamentului, sesiunea de toamnă va începe pe data de 4 septembrie 2017.

Reclame