Guvernul a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru constituirea circumscripţiilor uninominale.

buletin-de-vot

Foto: Evgheni Lachi / ipn.md

Potrivit Guvernului, sarcina principală a Comisiei constă în elaborarea şi aprobarea deciziilor în privinţa constituirii a 51 de circumscripţii uninominale permanente, în scopul desfăşurării alegerilor parlamentare, cu prezentarea lor Guvernului spre aprobare.

Astfel, potrivit sursei citate, din comisie fac parte obligatoriu: doi reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale; un reprezentant al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului; un reprezentant al preşedintelui Republicii Moldova; câte un reprezentant al fracţiunilor şi grupurilor parlamentare; câte un reprezentant al partidelor politice extraparlamentare şi al blocurilor politice extraparlamentare care, la ultimele alegeri parlamentare, au obţinut peste 2% din voturile valabil exprimate; un reprezentant al partidului politic care, la ultimele alegeri prezidenţiale, a participat la al doilea tur de scrutin; un reprezentant al Adunării Populare a Găgăuziei; câte un reprezentant al asociaţiilor minorităţilor naţionale care constituie mai mult de 1% din numărul populaţiei Republicii Moldova; doi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale; doi reprezentanţi ai Biroului pentru relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat; trei reprezentanţi ai mediului academic din domeniul dreptului, geografiei şi sociologiei și un reprezentant al societăţii civile, membru al grupului de lucru justiţie şi drepturile omului al Consiliului Naţional pentru Participare.

De asemenea, în componenţa Comisiei pot fi delegaţi, fără drept de vot, reprezentanţi ai Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, precum şi membrul Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), desemnat de Republica Moldova, şi alte persoane ale căror participare este considerată relevantă şi bine-venită pentru asigurarea profesionalismului şi obiectivităţii activităţii acesteia.

Comisia naţională pentru constituirea circumscripţiilor uninominale permanente va fi asistată de un secretariat, asigurat de către Cancelaria de Stat. Preşedintele şi secretarul Comisiei sunt aleşi din rândul membrilor Comisiei cu majoritatea de voturi din numărul total al membrilor acesteia.

Comisia trebuie să prezinte Guvernului spre aprobare decizia de constituire a circumscripţiilor uninominale permanente, în termen de cel puţin 13 luni până la data expirării mandatului Parlamentului.

Reclame