Consiliul parlamentar pentru Integrare Europeană se va întruni vineri, 20 octombrie a.c., cu începere de la ora 15.00, în ședință pentru a examina mersul realizării Planului național de acțiuni al Republicii Moldova privind implementarea Acordului de Asociere pentru anul 2017-2019.

Moldova-UE

Colaj: ipn.md

Potrivit Parlamentului, deputații vor audia informații cu privire la cooperarea în sectorul energetic, reforma administrației publice, servicii financiare și situația curentă în sistemul bancar. Alte subiecte incluse în proiectul ordinii de zi vizează reforma justiției și combaterea corupției, comerțul și chestiuni aferente comerțului, precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special libertatea mass-media.

De asemenea, va fi prezentat raportul de progres privind consolidarea funcției de control parlamentar în contextul integrării europene.

Ședința este una preparatorie pentru Comitetul parlamentar de asociere care se va desfășura la Strasbourg, în perioada 25-26 octombrie a.c.. La eveniment va participa președintele Parlamentului, Andrian Candu.

Consiliul pentru Integrare Europeană a fost constituit de Parlament în aprilie 2016. Acesta are drept scop asigurarea unui mecanism de comunicare, coordonare, consultare și cooperare în procesul de integrare europeană a Republicii Molodva și de armonizare a legislației naționale cu cea comunitară. Consiliul este condus de vicereședintele Parlamentului, Iurie Leancă. Din componența acestuia fac parte președinții Comisiilor parlamentare permanente, președintele Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – UE și al Delegației Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Euronest, secretarul general al Parlamentului și șefi de subdiviziuni.

Reclame