Guvernul de la Chișinău a decis, în cadrul şedinţei de astăzi, instituirea Comisiei naționale pentru recensăminte. Totodată, a fost aprobată componența nominală a Comisiei și Regulamentul cu privire la activitatea acesteia.

Guvernul Filip

Foto: gov.md

Noua structură va asigura desfășurarea lucrărilor de pregătire și realizare a recensământului general agricol, precum și a recensământului populației și al locuințelor, Runda mondială 2020. Astfel, printre principalele atribuții se numără: stabilirea perioadei pentru efectuarea recensămintelor, instituirea comitetelor tehnice de profil, examinarea proiectelor de acte legislative şi normative cu privire la organizarea şi efectuarea recensămintelor, examinarea bugetelor şi a surselor de finanţare pentru acoperirea cheltuielilor necesare.

Comisia va fi prezidată de prim-ministrul Pavel Filip și întrunește 17 membri, reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniu.

Recensămintele sunt una din sursele de date indispensabile pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor şi a programelor de dezvoltare socio-economică a unui stat. Conform recomandărilor ONU, recensămintele se organizează o dată la zece ani. În cadrul Rundei mondiale 2010, Republica Moldova a efectuat Recensământul General Agricol în anul 2011 şi Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor în anul 2014.

Reclame