Guvernul a aprobat ieri semnarea Acordului privind schimbul de informație pentru determinarea și controlul valorii mărfurilor în vamă în statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI). Implementarea prevederilor documentului va spori securitatea economică şi va facilita comerțul internaţional de mărfuri.

CSI_Comunitatea Statelor Independente

Foto: wikipedia.org

Astfel, instituțiile vamale ale statelor semnatare vor face, în mod regulat și cu titlu gratuit, schimb de informaţii privind declaraţiile de export. Excepție va face informaţia care constituie secret de stat sau se referă la date cu caracter personal. În acest mod va fi asigurată veridicitatea datelor privind valoarea declarată a mărfurilor în vamă și va fi evitată eschivarea de la achitarea plăţilor vamale.

Republica Moldova are încheiate tratate de acest fel cu Ucraina și cu Federația Rusă. Acestea prevăd schimbul de informație la cerere.

Reclame