Sistemul de învăţământ din R. Moldova va beneficia de implementarea continuă a reformelor vitale, graţie unei finanţări adiţionale în valoare de zece milioane de dolari. Decizia a fost luată de către Consiliul director al Băncii Mondiale, vineri, 16 februarie.

Scoala_elevi_profesor

Foto: jurnaldeoas.ro

Potrivit unui comunicat al instituţiei, finanțarea adițională va contribui la sprijinirea eforturilor Guvernului Republicii Moldova de a continua îmbunătățirea calității și eficienței învățământului primar și general secundar. Un număr considerabil de elevi, cadre didactice și directori de școli din Moldova vor beneficia de activități de instruire ample, furnizarea continuă de echipamente pentru laboratoare de științe și TIC, precum și formarea cadrelor didactice auxiliare în scopul promovării educației incluzive pentru elevii cu nevoi speciale și/sau dizabilități.

Proiectul Reforma educației vizează prioritățile țării de reducere a sărăciei și promovare a creșterii partajate, identificate în cadrul Diagnosticului sistematic de țară pentru Moldova, realizat în 2016 de către Banca Mondială și corespunde obiectivelor Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2020.

De la momentul aderării R. Moldova la Banca Mondială în 1992, peste un miliard de dolari au fost alocați pentru aproximativ 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include nouă proiecte active, suma totală a angajamentelor constituind 341,5 milioane de dolari. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrarea fiscală, educația, drumurile, asistența medicală, agricultura, adaptarea la schimbările climatice și sectorul energetic.

Reclame