În ianuarie-martie, încasările în numerar pe sistemul bancar al R. Moldova au însumat 24,79 mil. lei ($1,502 mlrd.), fiind în creștere cu 1,3% față de perioada respectivă a anului 2017.

banci_euro_dolari_statistica_credit_sistem-bancar

Foto: bancibancomate.ro

Potrivit datele Biroului Naţional de Statistică, citate de Infotag, privind volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova, mai mult de jumătate din încasări au fost asigurate de veniturile obţinute din comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – 14,071 mlrd. lei (+4,8%). Încasările din impozite şi taxe au crescut cu 1,1%, până la 665 mil. lei, iar alte încasări au crescut cu 4,7%, până la 5,172 mlrd. lei.

În celelalte tipuri de încasări au fost înregistrate diminuări. Astfel, încasările de la întreprinderile care prestează servicii de transport s-au redus cu 15,4% şi au constituit 275 mil. lei. Încasările din plățile pentru chirie și servicii comunale s-au micşorat cu 13%, până la 1,651 mlrd. lei, iar încasările din vânzarea valutei străine persoanelor fizice s-au redus cu 9,3%, până la 1,187 mlrd. lei.

În primele trei luni ale anului curent, instituțiile financiare au eliberat mijloace bănești în sumă de 24,198 mlrd. lei ($1,466 mlrd.), depășind cu 2,6% eliberările efectuate în primul trimestru al anului 2017. În acelaşi timp, eliberările pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice au constituit 7,881 mlrd. lei (-6,2%), pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – 2,994 mlrd. lei (+4%). Eliberările pentru plățile din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice au ajuns la 2,914 mlrd. lei (+2,2%), pentru achiziționarea produselor agricole – 654 mil. lei (+7,2%), pentru alte scopuri – 9,755 mlrd. lei (+10,2%).

Reclame