Lista membrilor Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal a fost extinsă. Aceasta a fost completată cu încă doi membri permanenți. Este vorba despre Asociația Investitorilor din România în RM și Camera de Comerț și Industrie Moldova-Turcia.

Serviciul Vamal

Foto: customs.gov.md

Includerea acestora a fost acceptată unanim de către toți ceilalți membri, în cadrul ședinței de ieri a Comitetului, prezidată de către Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.

Președinții ambelor asociații au mulțumit pentru oportunitatea de a deveni membri ai acestei importante platforme de comunicare vamă-business și au apreciat deschiderea Serviciului Vamal în raport cu agenții economici.

Agenda agreată a vizat mai multe subiecte de actualitate pentru mediul de afaceri precum procedurile simplificate, valoarea în vamă și corectitudinea întocmirii declarațiilor vamale. Astfel, cei prezenți au avut ocazia să prezinte spre examinare mai multe situații din activitatea agenților economici reprezentați, în acest sens, fiind expuse posibile soluții. Pentru cazurile care necesită o examinare mai detaliată, șeful Vămii a indicat crearea grupurilor de lucru.

În partea ce ține de veridicitatea datelor conținute în declarațiile vamale, părțile au convenit pentru crearea unui concept de instruire și licențiere a brokerilor vamali. Asta deoarece, eventualele erori din declarațiile întocmite pot cauza pierderi bugetare semnificative, dar și denatura statistica vamală.

În această ordine de idei, Vitalie Vrabie a menționat și necesitatea conformării agenților economici față de prevederile legale prin asigurarea corectitudinii datelor prezentate. ”Vama este în permanență receptivă și deschisă față de mediul de afaceri și suntem preocupați încontinuu de dezvoltarea instrumentelor de facilitare a comerțului. În egală măsură, mizăm pe buna-credință a agenților economici, deoarece, doar astfel putem vorbi de concurență loială și mediu antreprenorial atractiv.”, a precizat Directorul Serviciului Vamal.

Comitetul Consultativ al Serviciului Vamal este un organ consultativ de facilitare a comerţului internaţional și care are drept scop promovarea unui dialog şi a unui parteneriat între Serviciul Vamal şi comunitatea de afaceri, în vederea asigurării transparenţei şi implementării celor mai bune practici internaţionale în domeniul vamal. Acesta numără 21 de membri, fiind implicați inclusiv și reprezentanți ai agențiilor guvernamentale de resort și ai partenerilor de dezvoltare. Secretariatul Comitetului Consultativ este asigurat de către Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham).

Reclame