Cabinetul de Miniştri a aprobat proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului”, elaborat de Ministerul Apărării.

Militari_Armata Nationala

Foto: army.md

Proiectul respectiv presupune modificarea cadrului normativ în domeniul militar, şi anume: Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, Regulamentul cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a învăţământului în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Regulamentul privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare, Regulamentului cu privire la activitatea catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, precum şi Regulamentul cu privire la evidenţa militară.

Potrivit Secretarului general de stat, Radu Burduja, necesitatea aprobării acestui document este cauzată de intrarea în vigoare în acest an a mai multor amendamente la legislaţia ce reglementează statutul militarilor şi modul de îndeplinire a serviciului militar, cum ar fi: Legea cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea cu privire la statutul militarilor

Radu Burduja a specificat că prin acest proiect de hotărâre de Guvern se urmăreşte, în special, asigurarea unui management eficient al cadrelor militare (de la recrutare până la eliberarea din serviciul militar), prin instituirea unor mecanisme administrative viabile de gestionare a resurselor umane, precum şi asigurarea desfăşurării calitative a procesului de instruire în cadrul instituţiilor de învăţământ în domeniul milităriei.

Secretarul general de stat a adăugat că aceste acţiuni se încadrează perfect în ansamblul de măsuri pentru realizarea obiectivelor incluse în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 şi în Planul individual de acţiuni al parteneriatului Republica Moldova — NATO pentru anii 2017-2019.

De menţionat că documentul a fost elaborat şi promovat în calitate de suport pentru Programul „Armata Profesionistă 2018-2021”, cu accent pe îmbunătăţirea protecţiei sociale a militarilor.

Reclame