O reuniune la nivel național a operatorilor din sectorul avicol va avea loc joi, 13 septembrie, la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

herd of hen

Fotografie de Brett Jordan pe Pexels.com

Potrivit unui comunicat al ANSA, întrunirea va fi convocată în scop de informare asupra cerințelor Uniunii Europene privind importul cărnii de pasăre și a ouălor, precum și asupra pașilor ce urmează a fi întreprinși pentru a obține dreptul de export al acestor produse în Uniunea Europeană.

În cadrul reuniunii, expertul lituanian Mantas Staskevicius, Director adjunct al Serviciului pentru Siguranța Alimentară și Veterinară din Lituania, va prezenta informația privind procedurile de organizare a auditului de țară pentru dobândirea dreptului de export a ouălor și cărnii de pasăre. Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va relata despre situația actuală în procesul armonizării legislației UE în domeniul sanitar-veterinar și siguranței alimentelor. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor vor informa despre gradul de implementare a cerințelor stabilite și nivelul de pregătire a structurilor Agenției la diverse compartimente: sănătatea animală, siguranța alimentelor și modernizarea laboratoarelor, precum și măsurile întreprinse de subdiviziunile teritoriale ale ANSA în vederea supravegherii implementării legislației în domeniul avicol.

Reprezentanții întreprinderilor avicole, potențiale exportatoare de carne de pasăre în Uniunea Europeană vor relata despre nivelul de pregătire pentru obținerea dreptului de export a cărnii de pasăre în Uniunea Europeană.

Reclame