Parlamentul de la Chișinău a constituit Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune a Fundației „Dialog Deschis” și fondatoarei acesteia, Ludmila Kozlowska, în treburile interne ale R. Moldova și a finanțării unor partide politice. Hotărârea cu privire la constituirea acesteia a fost susținută de majoritatea deputaților prezenți la ședință.

Parlamentul RM

Foto: parlament.md

Din componența Comisiei de anchetă vor face parte deputații Igor Vremea (PDM), Marcel Răducan (PDM), Artur Reșetnicov (PDM), Vasile Bolea (PSRM), Adrian Lebedinschi (PSRM) și Simion Grișciuc (GPPE).

Potrivit Hotărârii, Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile, va audia părţile şi persoanele implicate şi va prezenta Parlamentului, în termen de 30 de zile, raportul pentru elucidarea circumstanţelor de fapt şi de drept ale imixtiunii Fundaţiei „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) şi fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska, în treburile interne ale Republicii Moldova şi a finanţării unor partide politice din Republica Moldova, acţiuni care atentează la suveranitatea şi securitatea naţională a ţării.

Hotărârea intră în vigoare la data adoptării.

Reclame