Directorii gimnaziilor şi liceelor din Bălţi, şefii instituţiilor preşcolare, dar şi reprezentanţii unor ONG-uri locale au participat, în perioada 15-16 octombrie, la două ateliere de lucru, organizate de angajaţii Direcţiei educaţie anticorupţie a CNA în parteneriat cu Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI.

Directori_CNA_anticoruptie

Foto: cna.md

În cadrul instruirilor, ofiţerii CNA au informat audienţii despre cadrul normativ național în domeniul prevenirii și combaterii corupției, despre activităţile CNA direcţionate spre contracararea fenomenului şi acţiunile care urmează a fi întreprinse în domeniul educaţiei pentru a elimina definitiv corupţia din sistem.

Potrivit CNA, educaţia tinerei generaţii în spiritul intoleranţei faţă de corupţie este o prioritate a Centrului şi o misiune importantă pentru toţi actorii implicaţi în procesul de schimbare a mentalităţii cetăţeanului.

La acelaşi subiect s-a referit şi preşedintele Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, Diana Grosu, care a vorbit despre Planul sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020, adoptat de Guvernul Republicii Moldova. Subiectul pus în discuție a provocat dezbateri aprinse, însă toți participanții au împărtășit ideea că este necesară o transparență mai mare în domeniile pe care le administrează prin crearea unui mediu anticorupție care să descurajeze tentativele de comitere a unor fapte ilicite.

CNA organizează zilnic instruirea agenţilor publici, informându-i despre riscurile generate de acceptarea şi răspândirea fenomenului corupţiei. Printre domeniile prioritare, unde CNA şi-a sporit prezenţa, în anul 2018, sunt Educaţia şi Sănătatea. Potrivit sondajelor de opinie, anume aceste domenii sunt considerate de cetăţeni drept cel mai afectate de corupţie şi, respectiv, sectoarele sociale unde omul este condiţionat să dea mită de cele mai multe ori.

Reclame