Proiectul de completare a Constituției R. Moldova cu prevederi ce stabilesc vectorul de integrare europeană ca obiectiv strategic de dezvoltare a tării nu a acumulat astăzi cele 67 de voturi necesare pentru a fi adoptat în lectură finală. Deputaţii din fracţiunile PLDM şi PL au părăsit sala de şedinţe înainte de procedura de vot.

Constitutia Republicii Moldova

Foto: perspectiva.md

Pentru modificarea Constituţiei prin introducerea sintagmei “integrare europeană“ au votat 54 de deputaţi din fracţiunile PDM şi PPEM.

Inițiativa de modificare a Legii Supreme aparține unui grup de deputați din coaliția majoritară. Proiectul a fost elaborat de către un grup de lucru, constituit prin Hotărârea Parlamentului nr. 209 din 6 octombrie 2017. Acesta a antrenat în activitatea sa experți, reprezentanți ai mediului academic de profil și ai autorităților publice. Curtea Constituțională a adoptat la 11 decembrie 2017 avizul la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției R. Moldova.

Conform legislaţiei în vigoare, pentru modificarea Constituției sunt necesare voturile a cel puțin 2/3 din numărul total de deputați.

Relaţiile R. Moldova cu Uniunea Europeană au fost lansate odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Parteneriat şi Cooperare. În ianuarie 2010, R. Moldova şi Uniunea Europeană s-au angajat în negocierea Acordului de Asociere. La 2 iulie 2014, Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană a fost ratificat în plenul legislativului. Ulterior, Parlamentul R. Moldova şi-a reafirmat dezideratul integrării europene prin Hotărârile nr. 274 din 14 noiembrie 2013 şi nr. 218 din 29 iulie 2016 prin care s-au aprobat declaraţii exprese cu privire la susţinerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova şi privind parteneriatul naţional în domeniul integrării europene.

Moldpres

Reclame