Deținătorii de terenuri vor fi obligați să întreprindă măsuri de combatere și prevenire a răspândirii buruienilor. Noile reglementări se conțin într-un proiect de lege de modificare a Codului funciar și Codului Contravențional al R. Moldova, pe care comisiile parlamentare îl propun Parlamentului pentru dezbateri și aprobare.

Ambrozia

Foto: ipn.md

Autorii inițiativei legislative propun sancțiuni pentru neîndeplinirea obligației de combatere și prevenire a răspândirii buruienilor, în special a ambroziei. Sunt prevăzute amenzi de până la 1 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, și de maxim 6 000 pentru persoanele juridice. Amenzile vor fi aplicate de către Inspectoratul de Protecție a Mediului.

Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică

Reglementările mai stabilesc competențe pentru Guvern de elaborare a măsurilor de protecție a terenurilor, inclusiv combaterea și prevenirea răspândirii buruienilor. De asemenea, consiliile raionale și municipale, precum și consiliile sătești și orășenești vor exercita controlul asupra folosirii și protecției terenurilor.

Proiectul a fost discutat în Comisia juridică numiri și imunități, Comisia drepturile omului și relații interetnice, Comisia mediu și dezvoltare regională, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, care au decis să-l propună plenului Parlamentului pentru votare.

Modificările propuse au drept scop diminuarea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei provocate de buruiana ambrozia. Polenul de ambrozie provoacă alergii severe. Ambrozia a fost declarată de către experții Comisiei Europene „o specie periculoasă pentru sănătate”.

Reclame