Adunarea Generală a ONU a adoptat, prin consens, o rezoluție întitulată „Cooperarea dintre Organizația Națiunilor Unite și Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM”.

Foto: mfa.gov.md

Rezoluția stabilește un cadru formal de cooperare între ONU și GUAM, care va ghida interacțiunea celor două organizații în perioada următoare.

În discursul introductiv ambasadorul Victor Moraru, reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU, a menționat că rezoluția propusă de Republica Moldova, în calitatea sa de Președinte în exercițiu al GUAM, co-autorată de statele membre ale Organizației – Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, urmărește stabilirea unui cadrul formal de cooperare între aceste două organizații.

Reclame